lördag 14 maj 2016

Brev från konungar.....


Christopher Walkendorffs samlingar

Det känns mäktigt att kunna ta del av dessa rariteter som förvaras i
Rigsarkivet København. Det är inte lätt att tyda de snirkliga stilen från 1500-talet.

I den utmärkta boken om Frederik II nämns många av breven och i vilka sammanhang det skrevs.
Boken är skriven av Poul Grinder-Hansen Gyldendals förlag
Du hittar boken här.


Brevsamlingar från Frederik II och Christian IV af Danmark till
Christopher Walkendorff
Arkivet är avfotat och jag är en lycklig ägare till denna skatt!
Breven är undertecknade med Frederic och Christian
Ett av breven från Christian skrevs på självaste julafton den 24 december år 1600.


söndag 24 april 2016

Shakespeare och släkten

Det sägs att William Shakespeare kan ha fått sin bildning vid universitetet i Wittenberg. 

Det är ju omtvistat vem denne Shakespeare var, och hur han fick sin bildning.
Två av mina släktingar Frederik Rosenkrantz til Rosenvold och Stjernholm (1571-1602) och Knud Gyldenstierne (1575-1627) sägs ha varit klasskamrater med Shakespeare. Han omnämner dem som "my two schoolfellows" (Harold Jenkins (1982). "Longer Notes". Hamlet. Arden Shakespeare. Meuthen. p. 422. ISBN 0-416-17920-7).

Rosenkrantz och Gyldenstierne sägs också vara förebilder till två karaktärer i William Shakespeares Hamlet! Denna tes har framförts av James Voelkel (1999). Johannes Kepler and the new astronomy. Oxford University Press, USA. p. 53. ISBN 0-19-515021-X.)

Frederick Rosenkrantz och Knud Gyldenstiene vistades 1592 i England.
I Hamlet dyker Rosenkrantz och Gyldenstierne upp i akt II, scen 2. De försöker genom smicker vinna prins Hamlet, deras barndomsväns förtroende. I själva verket är de i maskopi med den korrumperade kungen Claudius, Hamlets farbror, som tillskansat sig tronen och ständigt försöker kontrollera sin brorson Hamlet. På bilden syns de två i flöjtscenen i Hamlet, litografi av Eugène Delacroix. Försättsbladet till den första tryckta utgåvan av Hamlet 1603 


Frederik Rosenkrantz, til Rosenvold og Stjernholm är farfars mormors morfars farfars farmors mormors farfars systerdotters sonOCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors morbrors sonsons son OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars morbrors sonsons son och släkt i många fler konstellationer.

Knud Gyldenstierne är farfars mormors morfars farfars farmors farfars mosters dotterson och släkt i många fler konstellationer.

lördag 2 januari 2016

Hur hamnade Christopher Walkendorffs hjullåsbössa på Skoklosters Slott?

Foto: Andreas Walkendorff ©
Ja det får vi nog aldrig veta med säkerhet. Mitt uppdrag blir att försöka forska i arkiven. Köpte C G Wrangel bössan, eller togs den som ett krigsbyte?

Visst är den vacker, vilket fantastiskt hantverk. Beskrivning (Skoklosters slotts webbsida):
"Hjullåsbössa, tillverkad i Braunschweig vid mässingplåtfabriken, startad av hertig Henrik Julius (1568-89)." 
Foto: Andreas Walkendorff ©
Här hänger den sedan länge på Skoklosters slott.

"Åttkantig pipa av stål. Slätborrad. Ståndsikte av stål. Knoppkorn av mässing. Tre piphäften.
Hjullås. Stort låsbleck av stål. Tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall. Hög, kullrig hjulkapsel, fasthållen med ring. Mycket låg krutskärm. Tryckknapp i form av lilja. Hane med lös överkäke. Hankroppen platt och oornerad. Kort, uppböjt fingergrepp, avslutat i kluven knopp. Insidan med vertikalstudel.
Hel stock av trä, helt belagd med drivet mässingsbleck, utfört i beslagsornamentik. Äldre tysk kolvtyp, med svagt konkav rygglinje. Bakplåt med danska adelsfamiljen Walkendorffs vapen: odelad sköld med tre vingar samt ros. Hjälm med hjälmprydnad, samt initialerna "C - V". 
Foto: Andreas Walkendorff ©


"Två låsskruvar. Pipan fäst i rännan med tre pipstift, ej ursprungliga. Sluten laddstocksränna. Varbygel med 3 fingerlägen.
Tillbehör: Laddstock av ljust trä, gängat mässingsrör."
Foto: Andreas Walkendorff ©

Det är en mäktig känsla att få hålla i bössan, som än gång beställdes och ägdes av min släkting
den danske righofmester Christopher Walkendorff riddare av Elefantorden och Danmarks mäktigaste man efter konungen.
Foto från Wikipedia

Målningen hänger på Frederiksborgs slott, Danmark

onsdag 1 april 2015

Glad Påsk Happy Easter


Släkten Walkendorff önskar er alla 
en riktigt Glad Påsk!

Familien Walkendorff ønsker jer alle en Glædelig Påske!

The Walkendorff family whish you all
a very Happy Easter!

Die Familie Walkendorff wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest!


    Foto från Royal Copenhagen

Vi har många medlemmar i släkten som tjänat som kyrkans män.
Den främste av dem är nog Erik Walkendorff, ärkebiskop i Nidaros,Trondheim.
På den tiden omfattade riket Danmark (med nuvarande Skåne), Norge, Grönland, Island, Shetlandsöarna och Orkneyöarna. Som ett minne från den tiden finns fortfarande Walkendorff-öarna på Grönland
Walkendorff Oer , med en latitud på 59,92 (59 ° 55 '3 N) och en longitud på -43,26 (43 ° 15' 34 W), är hypsographic (öar) som ligger i området / staten Vestgronland på Grönland som är en del av Nordamerika.
      Carta Marina tidigt 1500-tal, från en.Wikipedia

söndag 14 december 2014

Gratulerar på födelsedagen Tycho Brahe

En stjärn(skådar)gosse föds!

foto Ann Walkendorff

I dag för 468 år sedan, den 14 december 1546, föddes en gosse på Knudstrup (Knutstorps Borg) Skåne i dåvarande Danmark.  Han fick namnet Tyge efter sin farfar.
Han föddes mellan klockan 9 och 10 på förmiddagen enligt faderns anteckningar.Nästan ett dygn senare föddes hans tvillingbror Niels. Brodern dog tyvärr under förlossningen.
Föräldrarna hette Otte Tygesen Brahe och Beate Clausdatter Bille. Tyges namn ändrades senare till den latinska formen Tycho.

Borgen Knutstorp färdigställdes 1551 av ägarparet Otte och Beate. 
foto Ann Walkendorff
Knutstorp 2014 foto Ann Walkendorff
foto Ann Walkendorff
Familjerna Brahes och Billes vapen syns ovanför den numera igenmurade ingången till borgen.

Vid mitt besök på Knutstorp i somras, hade jag förmånen att få vandra i rummen där Tychos lillebror och min anfader Axel Ottesen Brahe föddes och växte upp. Det var en stor barnaskara på borgen, till slut hade Beate fött 12 barn. Alla överlevde inte till vuxen ålder. Nedan syns familjen Brahes epitafium i Kågeröds kyrka.

Tychos liv blev händelserikt läs gärna mer om honom här.

söndag 30 november 2014

1:advent och vi tänder ett ljus för Erik Walkendorff


I dag är det den första söndagen i advent. 

Vi har i vår släkt flera av kyrkans män. Den mest framstående är Erik Walkendorff 1465-1522 ärkebiskop i Nidaros, Trondheim.Han avled den 28 november under ett  besök hos påven i Rom. Vi vet fortfarande inte var han begravdes, en fråga som fortsätter att gäcka.

Ovan ses Eriks vapen med vår hjärtsköld i mitten, tre falkvingar med en ros i mitten. Vapnet är kompletterat med biskopskräklan (baculus pastoralis) och mitran. Bilden nedan visar Eriks Messehagel där rosen och vingarna finns med.Ärkebiskopsgården

Under medeltiden saknades en gemensam liturgisk standard i Norge. Vid högtider och söndagar fick det lokala prästerskapet dessutom hålla till godo med utslitna och svårläsliga handskrifter eller utländska tryckta mässböcker som saknade mässor för de norska helgonen. Nidaros ärkebiskop under åren 1510-1522, Erik Valkendorf, tog därför initiativet till att låta trycka en missale (en altarbok för högmässa) som skulle användas i alla norska kyrkor. Missale Nidrosiense trycktes i Köpenhamn 1519 och är den första boken att tryckas för norsk räkning och bruk. Gunnerusbibliotekets 3 exemplar av Missale Nidrosiense har nominerats till Norges dokumentarv 2014 tillsammans med Breviarium Nidrosiense, också den tryckt i 1519. (text och bild nedan från Gunnerusbiblioteket).
Bilden nedan visar en av missalierna med Eriks vapen i.